Çocuğunuz lösemi hastası mı? Nereden biliyorsunuz olmayacağını??

şu an, bir çocuğu lösemiden kurtarmaya çalışıyoruz. 2 yaşında minik bir kız.

5 ml, yani bir tatlı kaşığı kan vereceksiniz, ilik bankasına kaydınız yapılacak. Bakarsınız Defnoş’a sizin iliğiniz uygundur, ona can bağışlayacaksınız. Hem de canınız hiç yanmadan..

Belki de beklemekte olan, binbir başka çocuktan birine gülecek şans…

Günün birinde, sizin çocuğunuza da lazım olursa, ilik bankası verileri emrinizde olacak…

Çapa’ya uğrayın, ilik bankasına şu kadarcık kan verin. Ve bunu ertelemeyin. Mübarek ay hürmetine, en güzel sevaba girin.

 

bana ulaşan mail şu şekilde:

kemik iliği arıyoruz..​.

Sevgili İpek,

Bir anneden bir anneye, hastanede yavrusunun başında çaresizce bekleyen başka bir annenin dualarına yardımcı olmak için sana yazmak istedim.

Bir şansın olur da, benim gibi seni takip eden diğer annelere duyurabilirsen, belkiyardım etme şansımız olur. Bugün itibariyle ilik aramaya başladık.

Yardımın için sonsuz teşekkürler şimdiden.

 

Aylin

 

 

 

 

 

——————————

Sevgili Arkadaşlar,

 

Lösemi hastalığı ile 1 yıldan fazladır mücadele eden 2 yaşındaki küçük Defne’miz için kemik iliği arıyoruz.

 

Ekte Defne’nin babası Metin Abimizin hazırladığı dosyaları incelemenizi ve destekleriniz için belirttiği iletişim adreslerinden kendisine ulaşmanızı rica ederim. Ayrıca mümkünse adres defterinizdeki insanlarla bu e-maili paylaşmanızı…

 

Önemli: Metin Abi çoğu zaman hastanede olduğu için kendisine ulaşamadığınız durumlarda aşağıdaki numarayı aramanızı rica ederim.

 

Murat Özcan: 0506 831 97 57

 

Teşekkürler,

 

mehtap.mutlu@dunya.com

 

şimdilik bana ekle gönderilen pdf dosyalarını yükleyemedim ama en kısa sürede onları da yükleyeceğim.

Murat Bey’i arayabilir, Mehtap hanım’a mail atabilirsiniz.

Detaylar için facebook hesabı da var..

İleride kendinizle gurur duyacaksınız. Bir çocuğun kahramanı olun.

:)

Bütün teşekkürler az gelir.

Ama teşekkür ederim

 

Reklam

16 Yorum

Filed under çocuk, saglik

16 responses to “Çocuğunuz lösemi hastası mı? Nereden biliyorsunuz olmayacağını??

 1. baba Metin bey’in yazısı:
  KEMİK İLİĞİ ARIYORUZ

  Merhaba ;

  2 yaşında ki kızımız Defne için ilik arıyoruz.

  Tarih ; 11 Mart 2011. Küçük kızımız Defne ‘nin rahatsızlanması sonucu doktora gittik. Bir takım test ve
  tetkiklerden sonra , doktorumuz teşhisin Mix Infant Lösemi (Kan kanseri) olduğunu söyledi.
  Doktorumuzun bu hastalıklar ile ilgili , kurtulma şansının tüm faktörler göz önünde bulununca %15
  olduğunu belirtince yıkıldık. İlk günler gerçekten çok zordu . Travmayı atlatabilmek bir yana geçen her
  saniye aleyhimize işliyordu. Bu illetin neden bizim başımıza geldiğini anlamaya çalıştıkça daha çok acı
  çekiyorduk. En önemlisi de sebebini bilemediğimiz bir hastalıkla nasıl başa çıkabileceğimizi bile
  bilemiyorduk. Defne ; Şişli Etfal Çocuk Hastanesinde kemoterapi bloklarına hemen başladı 2011 Kasım
  ayına geldiğimizde doktorumuz Defne ‘nin iyi bir yola girdiğini ve idame (koruyucu) tedaviye
  başlayacağını söyledi. O an ki mutluluk inanılmazdı. İçimizde ki umut parçaları ile bu uzun ve zor yolda
  emeklemeye devam ettik.

  Mayıs 2012 ayında Defne ‘nin ani rahatsızlığı ile tekrar hastaneye gittiğimizde maalesef doktorumuz
  hastalığın nüks (erken relaps) ettiğini belirtti. Bu ikinci yıkılışımız oldu. Defne sadece 6 ay
  dayanabilmişti . Bu illet hastalık ile bir kez daha savaşmak durumundayız. Doktorumuz kemoterapinin
  devam edeceğini ama bu arada muhakkak uygun ilik bulunması gerektiğini belirtti. Benim , eşimin ve
  büyük kızımız Zeynep’ in ilikleri uygun olmadı. Diğer akrabalara bakılıyor ama henüz bir sonuç yok.

  Türkiye ‘de Defne gibi ilik bekleyen yüzlerce hasta mevcut. Maalesef kemik iliği doku tiplendirmesi ile
  ilgili ilik bankasında çok fazla veri yok. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası
  bu konuda en yetkin organizasyona sahip kurum.
  http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=885&Itemid=174

  Maalesef Löseminin tam sebebi bilinmediği için etkin bir tedavisi yok. Bu hastalık herkesin ,her
  bebeğin veya çocuğun başına gelebilir.

  Unutmayın ! Bir tüp kan ile bir can kurtarabilirsiniz . Kan vermekten korkmayın.

  İlik vücudumuzda bir fabrikada üretilir gibi her gün yeniden üretilir ve tükenmez.
  İlik nakli acı veren bir şey değildir.
  Vericiler bir hastaya kan verir gibi iliğini verebilir.
  Vericiler hemen normal yaşantısına dönebilir.
  Lütfen korkmayın, üşenmeyin, ertelemeyin…
  Defne’ ye ve Defne gibi bir çok ilik nakli bekleyen hastaya bir şans verin.
  Unutmayın bugün bizim başımıza gelen yarın sizin de başınıza gelebilir.

  o
  o
  o
  o
  o
  o
  o

  Eğer gönüllü olmak isterseniz Kemik iliği Verici Rehberi (ek2) ‘ni okuyunuz ve bizlerle irtibata geçiniz.
  Aklınıza gelen her türlü sorularınız için 7/24 aşağıda ki telefondan veya mail adresinden ulaşabilirsiniz.

  Saygılarımla,

  Metin KURŞUN
  532 508 65 07
  metinkursun@yahoo.com

  Beğen

 2. TC. İstanbul Üniversitesi

  ÍSTANBUL _TIP FAKÜLTESÍ
  Kemik Iligi Bankasl

  KEMiK iLiği/ KÖK HÜCREsi vERici REHBERi

  Vericì olma kararl verdiniz, teşekkürler ama; lütfen verici olmak için başvurunuzu yapmadan önce bu rehberi dikkatli okuyunuz.

  Kimler kemik iligi vericìsì olabilir?

  Kan beklendigi gibi vericinin sagllk durumunun iyi olmasl gereklidir.
  Özellikle bulaçlcs hastallk, bagrglkllk Sistemi hastahklanna sahip olmamasl ve 18-50 yas araında olması gerekmektedìr.

  Gönüllü vericíden kaylt slraslnda neler talep edilecektir?

  1- küçük bir tüp kan örnegi ahmr (Tlpkl herhangi bir kan tahlilìnde oldugu gibi).

  2- “Kemik Hücre Bacjlg Formu” doldurulur.

  Vericinin kam inceiendikten (hastalar ile uyumu belirleyecek testler) sonra kigì kemik iligi bankasl gönüllü vericisi olarak kaydedilecektìr.

  Gönüllü veríci kaydl bulunan bir hastayla uyumlu bulunmasl durumunda ne olur?

  Gönüllü kaydl bulunan doku gruplarl bilgìsayar ortammda bir hastanlnki ile uyumlu bulunducju zaman kemik iligi bankasma daha ileri için Bu ileri tetkiklerin yapllmasmln nedeni O hasta için birden fazla uyumlu verici varsa, hangi vericinin daha uygun olduguna karar verilmesidir.

  en uygun verici olarak belirlendinìz; bu durumda Öncelikle sagllkll oîdugunuzu kanltlamak ve laboratuar muayeneîerí baçlatlllr.

  Kemik I kök hücresinì nas|| vereceksìniz?

  Hastamn doktorlarl bankam|za hastalarma hangi yolu tercih ettiklerini bildireceklerdir.
  Ancak son karar sizindir. Bu nedenle kemìk ya da kök hücrelere nasll ulaçlidlglnl ögrenmeniz gereklidir.

  Kemik iligì l kök hücresi nedir?

  Kemik iligi / kök hücresi kan hücrelerìni, ki alyuvar, akyuvar ve trombositler olarak tamnlr, üreten bir dokudur. Kan hücreleri dokulara oksijen ya da mikroplara kargi vücudu savunan ve kanamadan koruyan hücrelerdir. Kemik durumunda kan hücrelerinde azalma olmakta ve hastanln hayatl tehlikeye girmektedir.

  Kemik iligi allnmasl

  Ameììyathanede steril kogullarda, genel anestezi aitlnda yaplhr. legen kemìgìnden özel igneler araclllgl ile allnan kemik iiigi bir torbaya aktarlhr. Yani iglem herhangí bir operasyon ve dikis gerektirmemektedir.

  çevre kanlndan kök hücre toplanmasl

  Yukarlda tarif edilen klasik kemik iligi alim yöntemi dlglnda bìr yöntem daha vardnr. Bu yöntemde süreli bír ilaç tedavisì sonrasl ìligindekì kam oiugturacak hücrelerin Kana geçiçi amrllmaktadlr. Daha sonra kan baglgl yapar gibì kemik iligi hücreleri bír makíne aracılığı ile kandan toplanmaktadlır. Uzun bír süredir uygulanmakta olan bu yöntemìn vericì hiç bír
  tehlìke taşımadığı belirtìlmektedìr.

  Vericilerden hangi slkllkta kemik iligi vermesi istenebilir?

  Vericinin bir kez kemik iligi verdikten sonra kemik bankaslnda olarak kalmasl ya da kalmamasl kendi seçimìne baghdlr. Bir kez baglç yaptlktan sonra yine baglç
  yapmanlzda sagllk açlslndan bir sakmoa yoktur.
  Bazl durumlarda baglç yapllmxç hastanln nakil sonrasl hastallglnln yetersiz düzelmesi, nüks etmesi ya da verilen hücrelerin kabaca ìfade etmek gerekírse “tutmamas|” durumunda
  vericiden yeniden baglç yapmasl rica edilebilir.

  Gönüllü kök hücre bagläl yapmanln veríciye etkileri neler olabilir?

  Kemik ìligi nedeniyle dogabilecek, iç gücünü etkìleyebilecek herhangí bir sorun bíldirilmemiçtir. Geneliikle kemík iliginin ignelerle allndlgl bölgelerde hafif agrllar hissediiebilir.
  Vericilerin çogu müdahaleden sonra kendilerinì hastaneden hemen aynlacak kadar iyi hissederler. Küçük bir bölümü ise ertesi gün hastaneden ayrlllrlar. \/ericinin kemik iligji
  verildikten sonra birkaç gün yogun beden hareketleri gerektiren davranlçlardan uzak durmasl Önerilir.

  Gönüllü verici kaydl olan ki§inin fikir degi§tirmesi durumunda ne olur?

  Verici olarak kaylt olsa bile kimse kemik iligi vermesi konusunda zorlanamaz.

  Uygunluk belirlendikten sonra vericinin degiçtirmesì hastada büyük bir heyecan, panik hatta üzüntüye yol açacaktlr. Tabii ki hastanın başka vericí bulunamamasl nedeníyle
  tedavisinin sürdürülememesi ve hayatını kaybetmesi olasılığı da vardır. Bu nedenle bankamlza gönüllü kaydlnlzl yaptirmadan önce bunu çok ciddi bir şekilde düşünmenizi
  Özellikie rica ediyoruz. Konuyu ailenizle ve / veya tartışmanızı öneririz.
  Herhangì bir sorunuz var ise bêzlere O 212 534 T5 OO’dan ulaçabiiirsiniz.

  Beğen

 3. Aylin

  Yardımın ve paylaşımın için çok teşekkür ederim. Umarım, Defne’ye dair güzel haberlerin her adımını da buradan hep birlikte takip ederiz.

  Beğen

 4. Ben Gamze için kan vermiştim o çok yoğunluğun olduğu ilk dönemlerde. Sonradan geri dönen olmadı hiç, iliğim kimseye uymadı mı yoksa dolaşan söylentiler doğru da (verilen bütün kanların testini yapacak kapasite olmadığı için birçok kişinin kanı çöpe gitti deniyordu bir ara) kanım boşa mı gitti bilmiyorum… Allah yardımcıları olsun çok üzüldüm durumlarına, inşallah aranan ilik bulunur…

  Beğen

 5. Mehtap

  ÖNEMLİ!!! KEMİK İLİĞİ ARIYORUZ
  https://www.facebook.com/events/338838312869539/
  facebook sayfamız yukarıdaki gibidir.

  Beğen

 6. Geri bildirim: Yine kanser! | Bir Kız Bir Oğlan

 7. Güzin Ercan Sönmez

  Verilen facebook sayfası açılmıyor. 2 ay olmuş. N’oldu? Defne’ye uygun ilik bulundu mu İpek? Çok merak ettim durumunu?

  Beğen

  • Güzin’cim,
   vallahi iki günde bir aklıma geliyordu ama arkasını aramak istemedim. Endişe yoğunluğu. Allah muhafaza kötü haber almak istememe durumu..
   Sen de sorunca, ben de mail gönderdim.
   İşte son durum:

   Merhabalar İpek AG,

   Defne için bir umut ışığı doğdu. 10 da 9 uyumlu Amerika’dan bir ilik bulundu.

   Defne şuan 2 doz daha kemoterapi alacak ve yaklaşık 1,5 ay sonra nakil gerçekleşecek. Umudumuz Defne’nin iliğe uyum sağlaması.

   Unutmadığınız ve duyarlılığınız için çok teşekkürler,

   EYOOOOOOO
   aslan Defnoş… Allah şifasını versin inşallah da kocaman abla olsun :D

   Beğen

 8. Mehtap

  Yorumlarınızı yrni görme şansım oldu. Herkese çok teşekkürler. Defne şuan evinde, evinin tadını çıkarıyor :))
  Dileğimiz durumunun bu şekilde devat etmesi.
  Duyarlılığınız için İpek Hanım’ın değidiği gibi; ” Teşekkürler az kalır ama teşekkürler.”

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s